Afvoerleeftijd als indicator sluit onvoldoende aan bij levensduurmanagement

De levensduur bij afvoer wordt vaak gebruikt als indicator voor de duurzaamheid van de veestapel. Maar toevallige afwijkingen kunnen het kengetal flink beïnvloeden. De Duurzame Zuivelketen (DZK) hanteert daarom het driejarig voortschrijdend gemiddelde van de dieren die voor de slacht weggaan of die zijn gestorven op het bedrijf. Bij een gericht levensduurmanagement gaat het echter ook om de verkoop van jongvee of koeien die niet voor de slacht weggaan. 

Levensduurmanagement
Bij levensduurmanagement gaat het niet meer alleen om de afvoer van probleemgevallen (gedwongen afvoer) of gestorven koeien. Dat wordt steeds minder. Met een scherp levensduurmanagement gaat het ook om de verkoop van koeien voor het leven die je niet (meer) kunt houden vanwege de fosfaatwetgeving, omdat je productie stijgt met de levensduur en omdat je op het scherpst met je jongvee wilt werken. En tegelijkertijd wil je de kans verkleinen dat je onder je kunnen of de regels produceert. Het is dus steeds meer een dynamische risicobeheersing en geen statisch iets waarbij je als melkveehouder afwacht en reageert op problemen. Je werkt steeds preventiever en interactiever en dat is waar we op dit moment in de pilotgroep aan werken: hoe geef je dat het beste vorm?

Op voorhand inschatten
In het project Geef ze de Vijf! willen we op elk moment een reële inschatting kunnen maken en daarom gebruiken we de rollend jaargemiddelde actuele leeftijd. Op voorhand kan op basis daarvan de afvoerleeftijd worden bepaald. Bovendien zeggen de koeien in de stal meer over de kwaliteit en de duurzaamheid van de veestapel dan de afgevoerde koeien. Voor sommige melkveehouders laat de afvoerleeftijd onvoldoende zien waar ze mee bezig zijn. Het sluit onvoldoende aan bij de behoefte om elk moment de afvoerbeslissingen af te stemmen op hun duurzaamheidsdoelen.

Afvoerleeftijd
De levensduur bij afvoer zegt iets over de afgevoerde dieren, gemiddeld zo’n 25% tot 30% van het totaal. Uitzonderlijke afvoercijfers, zoals die van een vaars of juist een honderdtonner, kunnen het kengetal voor korte tijd flink beïnvloeden. De afvoer door de jaren heen verloopt niet gelijkmatig en het kengetal zal jaarlijks schommelen. Soms heel sterk. Het kengetal zegt dus weinig over de actuele kwaliteit en de actuele levensduur van de veestapel. Op basis van de actuele MPR-uitslag kan doorlopend een betrouwbare inschatting worden gemaak van de afvoerleeftijd. De actuele levensduur past ook beter bij de economische levensduur.

Actuele levensduur
De actuele levensduur gaat juist over ca. 70% of meer van de veestapel. Het kengetal is minder gevoelig voor uitschieters en dus stabieler. Aan de aanwezige koeien is ook te zien wat de kwaliteit van de dieren is. Verbeteringen door de fokkerij, gezondheidzorg en voeding worden als eerste zichtbaar aan de koeien in de stal. De aanwezige koeien bepalen ook de productie, het economisch resultaat, de hoeveelheid werk en het werkplezier. Daar werk je ook dagelijks mee. En bovendien wordt het imago niet bepaald door de afgevoerde koeien maar de koeien die in de stal en de wei lopen. Van de afgevoerde koeien kun je iets leren over de reden van afvoer. Met de koeien in de stal of in de wei kun je die kennis toepassen. 

Afvoerleeftijd omlaag, levensduur veestapel omhoog.
Melkveehouders die de levensduur daadwerkelijk willen verhogen, houden alleen jongvee aan om een oudere koe die niet meer meekan, te kunnen vervangen. Ze doen geen oude koe weg omdat er een hoogdrachtige pink in de wacht staat. Actief de levensduur verlengen betekent dat ze bij elke koe de afweging maken of die nog een lactatie meekan of niet waarbij de gezondheid de belangrijkste graadmeter is. En oudere koeien produceren ook meer. Het kan dus zijn dat in plaats van een oudere koe alsnog een vaars of andere jonge koe wordt verkocht. Naarmate de veestapel ouder wordt omdat de koeien gezond en productief blijven, komt het vaker voor dat nog meer vaarzen overbodig zijn en verkocht worden. Dat drukt de afvoerleeftijd terwijl de veestapel juist ouder wordt. Dat werkt niet motiverend.


 

 

 

 
         
 
Valacon B.V.
Lindendijk 32
5491 GB Sint-Oedenrode
Tel.: +31(0)654 268 292
PRIVACY-VERKLARING AVG

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN
Handleiding Duurzaam Melkvee Management
Valacon B.V. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63621509
BTW: NL8553.18.594.B01