Buisventilatie bij jongvee niet altijd de juiste keuze

De laatste jaren zien we op steeds vaker dat de jongveestal wordt geventileerd met een geperforeerde plastic buis. Vaak gaat het mis en krijgen de kalveren problemen met longaandoeningen. Kan dat niet beter of verdient een andere keuze de voorkeur? Het buissysteem is afkomstig uit de vleeskuikenhouderij waar de dieren in een droge stal zitten. Het systeem moet vooral verse lucht binnen brengen en vocht afvoeren of verkoeling brengen is niet het doel. De staltemperatuur is juist hoog.

Overdruk vraagt precisie
Met overdruk de vochtigheid en temperatuur sturen is veel moeilijker dan met onderdruk. Door obstakels zoals tussenschotten, strobalen en zo meer is de luchtbeweging veel minder gelijkmatig en kan stuwing het gevolg zijn. Via elke opening kan de lucht weer naar buiten ontsnappen. Pluimveestallen waar het systeem wordt toegepast zijn goed afgedicht en kan nauwkeuriger gestuurd worden. Als het bij de kalveren wordt gebruikt is het belangrijk dat de luchtsnelheid op rughoogte van de kalveren niet meer bedraagt dan 0,25 meter per seconde, vergelijkbaar met windstil. Bovendien moet de verdeling door de stal heen gelijkmatig zijn anders gaan de kalveren op specifieke plaatsen liggen. Dat is een eerste signaal dat het niet goed gaat. Bijvoorbeeld als ze juist onder de slang gaan liggen (luchtopeningen aan de zijkanten van de slang) of juist aan de buitenkant (openingen aan de onderkant). Het systeem moet dus nauwkeurig en op maat van de stal ontworpen worden. 

Combinatie buis en natuurlijk
In het buitenland zien we de buisventilatie meestal toegepast in combinatie met natuurlijke ventilatie. Het dient dan puur ter ondersteuning bij de luchtverversing. De temperatuur kan bij warm weer toch te hoog oplopen omdat de capaciteit van de buis het niet aankan zonder voor problemen met te hoge snelheden te veroorzaken. Bij windstil weer kan de lucht uit de buis ondersteunend werken.

Buisventilatie wordt vaak gecombineerd met natuurlijke ventilatie, zeker bij hogere temperaturen.   

Onderdruk
Als de lucht uit de stal wordt getrokken ontstaat er een constantere luchtstroom van buiten naar binnen en weer naar buiten. De snelheid van de binnenkomende lucht is per definitie laag. De hoeveelheid lucht is afgestemd op de leeftijd en het gewicht van de kalveren. Zodra hij door de inlaatopening naar binnen is gekomen neemt de snelheid af. De snelheid neemt pas weer toe vlak bij de ventilator. De verse lucht beweegt zich rustig en gelijkmatig door de stal. Ondanks dat de behoefte van de kalveren met de leeftijd toeneemt en ook de hoeveelheid af te voeren vocht, kunnen kalveren van verschillende leeftijden zonder problemen in dezelfde stal gehuisvest worden. 

Natuurlijke ventilatie
Natuurlijke ventilatie geeft, mits goed ingericht, de laagste infectiedruk en geen ophoping van temperatuur en vocht en vraagt geen extra energie. Met een zorgvuldige inrichting en situering kan natuurlijke ventilatie zeer goed werken.

 

 

 

 
         
 
Valacon B.V.
Lindendijk 32
5491 GB Sint-Oedenrode
Tel.: +31(0)654 268 292
PRIVACY-VERKLARING AVG

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN
Handleiding Duurzaam Melkvee Management
Valacon B.V. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63621509
BTW: NL8553.18.594.B01