THI index voor hittestress

De THI (Temperature-Humidity-Index) wordt wel gebruikt om een inschatting te maken van de kans op hittestress bij koeien, maar is in de praktijk moeilijk bruikbaar. Je kunt er wel iets van leren.
De THI wordt berekend op basis van twee belangrijkste factoren, de temperatuur (T) en de relatieve luchtvochtigheid (RH): 0,8 x T +RH  x (T-14,4) + 46,4.
Voorbeeld: T = 25 graden, RH = 60%. Resultaat: (0,8 x 25) + 0,6 x (T-14,4) + 46,4 = 72,76. Dat is boven de drempelwaarde waarbij doorgaans wordt uitgegaan van een THI van 68.

Invloedsfactoren voor hittestress
Hittestress wordt veroorzaakt door een combinatie van temperatuur, relatieve luchtvochtigheid, luchtsnelheid en neerslag. De meest belangrijke zijn de temperatuur en de luchtvochtigheid. Een hogere concentratie waterdamp in de stallucht vermindert sterk de mogelijkheid om via verdamping zweet af te voeren en daardoor te verkoelen. Anders gezegd, bij welke temperatuur dan ook, een hoge luchtvochtigheid verhoogt de kans op hittestress altijd.

Werking
Bij een lage luchtvochtigheid kunnen koeien veel makkelijk vocht afvoeren via huid en longen. Daarmee kunnen ze veel makkelijk de verkoelende werking daarvan benutten. Bij een hoge luchtvochtigheid helpt het om de luchtsnelheid te verhogen zodat meer lichaamsvocht kan worden afgevoerd. Hittestress begint bij een lagere luchtvochtigheid dus ook pas bij een hogere temperatuur. Bij een hoge luchtvochtigheid al bij een lagere temperatuur. Het kan dus uitmaken of ze binnen liggen of buiten.

Grenswaarden
Vroeger werd als drempelwaarde wel een THI van 78 gehanteerd. Maar vandaag de dag zijn koeien veel gevoeliger vanwege de hogere voeropname en productie. Ze produceren veel meer warmte. Nieuwe inzichten gaan uit van een THI van 68. Bij een RH van 60% is dat een temperatuur van 21 graden. Bij hogere luchtvochtigheden is de temperatuur waarbij stress optreedt dus lager. Er worden wel drie stressniveaus onderscheiden:

  • Mild (>68 THI) begin van stresservaring
  • Gemiddeld (>78 THI) sterke productievermindering.
  • Ernstig (>88 THI) zeer sterke productievermindering, zware stress en kans op sterfte.

Overschatten is beter dan onderschatten
Koeien kunnen veel beter tegen kou dan tegen warmte. Het is dus beter om eerder in te grijpen dan te laat. Met name bij hoge producties kan een temperatuur van 18 graden met een hoge luchtvochtigheid al de drempel zijn. Een goede ventilatie, eventueel met het gebruik van een sproei-installatie, kan helpen hittestress te verminderen of zelfs te voorkomen. Win daarvoor wel deskundig advies in want het is meer dan een paar ventilatoren ophangen.

 

 

 

 

 
         
 
Valacon B.V.
Lindendijk 32
5491 GB Sint-Oedenrode
Tel.: +31(0)654 268 292
PRIVACY-VERKLARING AVG

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN
Handleiding Duurzaam Melkvee Management
Valacon B.V. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63621509
BTW: NL8553.18.594.B01