Maatregelenpakket fosfaatreductie

MAATREGELENPAKKET FOSFAATREDUCTIE


Het Voornemen Maatregelenpakket Fosfaatreductie van de sector is bekend, met daarin verschillende maatregelen om de fosfaatproductie van het melkvee tot onder het toegestane plafond te brengen. Uiteindelijk doel is om de derogatie overeind te houden. Een van de onderdelen is de GVE-referentie op basis van de categorieën 100, 101 en 102 op 2 juli 2015 min 4%. Melkveehouders moeten het aantal GVE’s dat op 1 oktober 2016 aanwezig was, in 2017 terugbrengen tot op of onder het niveau van de GVE-referentie. Is het bedrijf na 1 oktober nog gegroeid, dan moet ook die groei weer worden ingeleverd. Aangezien ook het jongvee (cat. 101 en 102) meetelt biedt een lagere uitval bij het melkvee hier een kans. Er is immers minder jongvee nodig. Mocht u koeien af moeten voeren, dan biedt de regeling bovendien een kans om via gerichte selectie de kwaliteit van de veestapel te verbeteren. Binnenkort start Valacon met een serie video's over de kwaliteiten van een goede koe. Dus volg ons op onze nieuwsbrief en facebook om niets te hoeven missen en probeer de lastige krimpopgave om te buigen naar een plus voor het bedrijf. 

Lees de volledige tekst van het maatregelenpakket