Levensduur vraagt motivatie

Hoewel we ons koplopers in levensduur en levensproductie van het melkvee mogen noemen, stagneert sinds enkele jaren de ontwikkeling. De verschillen tussen bedrijven zijn groot, een teken dat het wel kan. Er zijn ook voldoende mogelijkheden. Maar waarom lukt het de ene melkveehouder wel en de andere niet? In het stalseizoen 2017-2018 deed Valacon in het kader van de Duurzame Zuivelketen (DZK) daar onderzoek naar. Lees verder...